Notice: Undefined index: loggedUser in /home/gymjev.cz/projekt/html/classes/core.class.php on line 28 Projektový den - Projektové dny

Projektové dny

Od Thaléta po Diofanta

Anotace

Projektový den s názvem Od Tháléta po Diofanta proběhl v několika fázích. V první fázi studenti vyslechli přednášku s praktickými ukázkami na téma geodetických měření, v druhé fázi proběhlo měření vzdálenosti lodi od břehu na rybníku s využitím znalostí z trigonometrie. Jedná se o ověření měření vzdáleností metodou, kterou znal už Thales z Milétu. K měření je použito teodolitu, dalekohledu s úhlovou stupnicí, pásma a odměřovacích tyčí. Pohyb lodě je zajištěn dvěma studenty, ostatní studenti provádí měření na břehu rybníka. Jeden student je pověřen fotodokumentací. Naměřené údaje studenti zpracují samostatně doma a budou prezentovat ve škole v hodině matematiky. V další fázi studenti připravovali plakáty o životě a díle významných starověkých matematiků. Plakáty budou vystaveny na chodbě školy.

Datum konání akce

18.5.2012

Metodika

Thalet.docx

Evaluace

Od Thaleta po Diofanta.pdf

Fotogalerie