Notice: Undefined index: loggedUser in /home/gymjev.cz/projekt/html/classes/core.class.php on line 28 Projektový den - Projektové dny

Projektové dny

Plyny

Anotace

Projekt plyny je určen pro studenty 1.- 2. ročníků gymnázia. Studenti budou v průběhu projektového dne připravovat v chemické laboratoři plyny: oxid uhličitý, vodík, kyslík, oxid siřičitý, oxid dusičitý a chlor. Dále budou zkoumat jejich vlastnosti a provádět jejich důkaz. Z biologického hlediska se zaměří na vliv těchto plynů na rostliny, rozpouštěním kyselinotvorných oxidů budou simulovat vznik kyselých dešťů a jejich vliv na rostliny a klíčivost semen rostlin. Na pokusech a měřeních se vzduchem a oxidem uhličitým si ověří některé jeho fyzikální vlastnosti a zákony, popíší a objasní pozorované jevy.

Datum konání akce

17.12.2010

Metodika

Metodika - plyny.doc

Evaluace

Plyny.pdf

Fotogalerie