Notice: Undefined index: loggedUser in /home/gymjev.cz/projekt/html/classes/core.class.php on line 28 Projektový den - Projektové dny

Projektové dny

Žijeme v Evropě

Anotace

V rámci jednodenního projektu Žijeme v Evropě se studenti formou soutěžních kvízů, výtvarných her a zpracováním zadaných úkolů seznamují s vybranými evropskými zeměmi z různých pohledů. V projektu jsou propojeny předměty zeměpis, matematika, český jazyk, dějepis, výtvarná výchova, informatika a výpočetní technika, popř. anglický jazyk. Práce probíhá ve skupinách v kmenové třídě a učebně Ivt. Studenti využívají své znalosti a dovednosti, vhodnou odbornou literaturu, třídí informace z internetu a výsledky zaznamenávají do soutěžních archů, vytváří písemné materiály k prezentaci a encyklopedické listy. V rámci jednotlivých skupin diskutují o daných problémech, mapují situaci v daných zemích, na závěr své práce prezentují.

Datum konání akce

27.6.2011

Metodika

Metodika-1.docx

Evaluace

Zijeme v Evrope.pdf

Fotogalerie