Notice: Undefined index: loggedUser in /home/gymjev.cz/projekt/html/classes/core.class.php on line 28 Projektový den - Projektové dny

Projektové dny

Média a my

Anotace

Cílem projektového dne Média a my je přiblížit studentům práci novinářů v tištěných médiích. V rámci projektového dne studenti připravují vlastní novinové články na dané téma a zpracovávají je do podoby školního časopisu v programu určeném pro tvorbu novin. V rámci jednotlivých skupin a třídy diskutují o vhodnosti příspěvku, jeho délce a jazykové správnosti. Studenti si vyzkoušejí práci v redakční radě, a podílí se tak na finální podobě časopisu.

Datum konání akce

11.5.2011

Metodika

Metodika.doc

Evaluace

Media a my.pdf

Fotogalerie