Notice: Undefined index: loggedUser in /home/gymjev.cz/projekt/html/classes/core.class.php on line 28 Projektový den - Projektové dny

Projektové dny

Krystaly

Anotace

Tematicky zaměřený projekt nazvaný Krystaly si klade za cíl demonstrovat studentům široké použití znalostí z chemie, biologie a fyziky ve výtvarných technikách a v běžném životě. Vlastním zapojením studentů by mělo dojít k prohloubení zájmu o přírodní vědy, prohloubení estetického cítění, zdokonalení dovedností a manuální zručnosti. Klade důraz na uplatnění nápaditosti a tvořivosti studentů. Práce ve skupinách se podílí na posílení prevence nežádoucího chování a vzniku sociálně-patologických jevů. Úspěšné provedení projektu by mělo přispět k rozvoji těchto klíčových kompetencí: řešení problému, spolupráce, učení, komunikace.

Datum konání akce

14.12.2010

Metodika

Metodika - krystaly.doc

Evaluace

Krystaly.pdf

Fotogalerie