Notice: Undefined index: loggedUser in /home/gymjev.cz/projekt/html/classes/core.class.php on line 28 Notice: Undefined index: module in /home/gymjev.cz/projekt/html/index.php on line 75 Notice: Undefined index: page in /home/gymjev.cz/projekt/html/index.php on line 80 Notice: Undefined index: view in /home/gymjev.cz/projekt/html/index.php on line 82 Notice: Undefined variable: submenuItems in /home/gymjev.cz/projekt/html/presenters/frontend/BasePresenter.php on line 32 Úvodní strana - Projektové dny

Projektové dny

Projektové dny - základní identifikace projektu

Název:
Rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím realizace projektových dnů
Reg. č.:
CZ.1.07/1.1.03/03.0005
Řešitel:
Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452
Poskytovatel:
Pardubický kraj
Doba trvání projektu:
21 měsíců
Partneři projektu:
město Jevíčko, Univerzita Palackého v Olomouci
Vedoucí projektu:
RNDr. Lukáš Műller, Ph.D.
Stručný obsah projektu:
Podstatou projektu realizovaného na Gymnáziu v Jevíčku je vytvoření a zavedení dvaceti projektových dnů a dvou projektových týdnů, které budou integrovat aktuálně probírané učivo vždy alespoň čtyř předmětů. Mezi integrovanými předměty budou zejména přírodovědné a technické předměty, ale také společenské vědy, výchovy a cizí jazyky. Projekty a tematická výuka budou implementovány do školních vzdělávacích programů Gymnázia v Jevíčku v příslušných ročnících. Vedle povinné výuky budou zavedeny dobrovolné tzv. projektové víkendy mimo školu a volitelný předmět "Přírodovědné projekty" s dvouhodinovou týdenní dotací. Zavedením prvků integrované projektové metody budou rozvíjeny klíčové kompetence žáků ve smyslu Rámcového vzdělávacího programu, bude navázána bližší spolupráce s Přírodovědeckou fakultou UP, obcí Jevíčko a dalšími partnery.