Notice: Undefined index: loggedUser in /home/gymjev.cz/projekt/html/classes/core.class.php on line 28 Projektový den - Projektové dny

Projektové dny

Půdy

Anotace

Anotace
Studenti v průběhu projektového dne odebírají vzorky půd předepsaným postupem a lokalitu zakreslují do mapy. Se vzorkem půdy pak provádějí zkoušku hmatem, propustnost pro vodu, absorpční schopnosti, vzlínavost, chemické složení a důkazy některých kationů a anionů, zařazují půdu do druhů půd a určují nerosty v půdě. Zkoumají kyselost půdy a působení některých přírodních vlivů na kvalitu půdy a vývoj půdních druhů. V biologické části studenti zkoumají působení půdních bakterií, pozorují stavbu těla žížaly a provádějí její pitvu

Datum konání akce

20.4.2011

Metodika

Metodika .doc

Evaluace

Pudy.pdf

Fotogalerie