Notice: Undefined index: loggedUser in /home/gymjev.cz/projekt/html/classes/core.class.php on line 28 Projektový víkend - Projektové dny

Projektové dny

Energie a její přeměny – výroba elektrické energie v ČR

Anotace

Projekt Energie a její přeměny – výroba elektrické energie v ČR je určen studentům prvního ročníku všeobecného směru gymnázia a pátého ročníku osmiletého studia. V projektu jsou propojeny předměty fyzika, biologie, chemie, zeměpis a dějepis. Projekt mapuje vývoj poznatků o různých formách energie a jejich vzájemných přeměnách a jejich využití v praxi, vlivu elektráren na člověka a životní prostředí. Studenti se při exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany seznámí s historií elektrárny, principem jaderné elektrárny a využitím jaderné energie pro výrobu elektrické energie. Při návštěvě vodní přečerpávací elektrárny v Dalešicích se seznámí s historií elektrárny, s principem výroby elektrické energie a významem přečerpávacích elektráren pro energetickou soustavu ČR. Odpovídají na otázky v pracovních listech a vzájemně si ověřují ve spolupráci s učitelem správnost odpovědí.

Datum konání akce

17.12.2011 - 22.12.2011

Metodika

Metodika.doc

Evaluace

Energie a jeji premeny.pdf

Fotogalerie