Notice: Undefined index: loggedUser in /home/gymjev.cz/projekt/html/classes/core.class.php on line 28 Přírodovědný projekt - Projektové dny

Projektové dny

Účinek hormonální antikoncepce na živorodé ryby

Stručný popis tématu

V poslední době zaplavují média články o účincích hormonální antikoncepce na rybí populaci. Práce se snaží vyvrátit nebo naopak potvrdit zmiňované skutečnosti. Dva prosperující chovy - bez hormonálních vlivů/s hormonálními vlivy.

Termíny schůzek

čtvrtek

Fotogalerie